Πέμπτη 11 Αυγούστου 2011

Η τελετή επιστροφής της καρδιάς του Λένορμαν στον Κολωνό

πηγή: εφημερίδα "Αιών", αρ. φύλ. 1935, 02.11.1860: 4/ Αριστοτελειο Πανεπιστημιο Θεσσαλονικης - Ψηφιοθηκη Άρθρα Ελληνικών Εφημερίδων (1800-2000)

Χθές, Τρίτην, κατὰ τὰ προαγγελθέντα, ἐγένετο ἡ τελετὴ τῆς μεταφορᾶς τῆς καρδίας τοῦ μακαρίτου Φιλέλληνος Καρόλου Λενορμάν. Ὡς γνωστόν, ἐπὶ τοῦ ἱστορικοῦ λόφου τοῦ Κολωνοῦ, παρὰ τῷ τάφῳ τοῦ Μυλλέρου, ἀνηγέρθη, δαπάναις τοῦ Δήμου Ἀθηναίων, τὸ μνημεῖον, ἐν ᾧ ἀπετέθη ἡ καρδία τοῦ ἀποβιώσαντος. Εἰς τὴν συγκινητικὴν τελετὴν ταύτην παρέστη ἡ σεβαστὴ χήρα καὶ ὁ υἱὸς αὑτῆς, ὁ πρέσβυς τῆς Γαλλίας μετὰ τῶν ὑπαλλήλων του, ὁ Γάλλος ναύαρχος μετὰ τοῦ ὑπασπιστοῦ του, Καθηγηταί, μαθηταὶ καὶ πλεῖστοι φίλοι τῆς μνήμης τοῦ ἀποβιώσαντος, καίτοι τῆς ἀτμοσφαίρας βεβαρυμένης οὔσης καὶ ἀνέμου σφοδροῦ πνέοντος. Ὁ Καθηγητὴς τῆς ἀρχαιολογίας Κ. Α. Ῥαγκαβῆς ἐξεφώνησεν ὡραῖον λόγον. Τὸν λόγον αὐτὸν δημοσιεύομεν διὰ τοῦ ἑπομένου φύλλου, ἀληθῶς ἄξιον καὶ τοῦ ἐκφωνήσαντος αὐτὸν καὶ τῆς μνήμης τοῦ ὑπὲρ οὗ ἐτελέσθη ἡ συνέλευσις.
Κατὰ τὴν περίστασιν ταύτην συνέβησαν ἐκ μέρους τοῦ ἐν Ἀθήναις Δυτικοῦ Ἱερέως Προβελεγγίου ἄτοπά τινα, μαρτυροῦντα ὁποῖον πνεῦμα ἀντιχριστιανικοῦ φανατισμοῦ ἐμπνέει τοὺς παρ’ ἡμῖν Φλάρους. Διὰ τοῦ ἑπομένου φύλλου θέλομεν ἐκθέσει τὰ συμβάντα ταῦτα, ἀνάξια Χριστιανῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου