Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2012

Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2012

Όταν οι μισθοί έφταναν τις 300 δρχ


¨Ριζοσπάστης" (14.11.1944). Τα μεροκάματα από 240 ως 300 δρχ, και οι μισθοί των υπαλλήλων από 4.000 ως 7.200 δρχ.