Τετάρτη 10 Αυγούστου 2011

Η ταφή της καρδιάς του Καρόλου Λένορμαν στο Λόφο Κολωνού

πηγή: εφημερίδα "Αιών", αρ. φύλ. 1934, 29.10.1860: 4

Ἡ Κυρία Λενορμὰν καὶ ὁ Κ. Φραγκῖσκος Λενορμὰν ἔχουσι τὴν τιμὴν νὰ ἀναγγείλωσιν εἰς τοὺς γνωρίμους καὶ φίλους, τοὺς τιμῶντας τὴν μνήμην τοῦ ἐν Ἀθήναις ἀποβιώσαντος μακαρίτου Καρόλου Λενορμάν, ὅτι τὴν ἐρχομένην Τρίτην, ὥρᾳ 2 μ.μ. θέλει γίνει ἡ ταφὴ τῆς καρδίας αὐτοῦ, ἐν τῷ ἀνεγερθέντι τάφῳ κατὰ τὸν παρὰ τὴν Ἀκαδημίαν λόφον τοῦ Κολωνοῦ. Ἡ εἰδοποίησις αὕτη χρησιμεύει ὡς πρόσκλησις, πρὸς τοὺς ἐπιθυμοῦντας νὰ παρευρεθῶσιν εἰς τὴν τελετὴν ταύτην.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου