Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2011

« Εν Αθήναις τη 17η Μαΐου 1963»


Γράφει η Γεωργία Π. Ξάνθη

 Νους υγιής εν σώματι υγιεί.Η φωτογραφία,  στο πίσω μέρος  ,με καλλιγραφικά γράμματα θα κρατά για πάντα την ανάμνηση αυτής της ημέρας. « Εν Αθήναις τη 17η Μαΐου 1963» .Η Αναμνηστική φωτογραφία ,από την λήξη της προπόνησης των μαθητριών της πρώτης τάξης, του πιο γνωστού γυμνασίου της συνοικίας μας. Ζ΄ Γυμνάσιο Θηλέων Αθηνών της συνοικίας Κολωνού, Ακαδημία Πλάτωνος και Βοτανικού.

Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2011

Το κρατσούτσο του ρετσινοδίαιτουαπό το 7ο φύλλο της εφημερίδας μας που κυκλοφορεί
Ιστορίες για τις ιστορικές ταβέρνες της γειτονιάς: "Φανερή Κάνουλα", "Μπιραρία του Μαυρομάτη", "Σκαλούμπακας", Κοτταρού", "Μανώλιας", "Ο Αττικός" 
έργο του Νότη Ξάνθη

Tης Γεωργίας Π. Ξάνθη

έργο του Νότη Ξάνθη
Δύο θηλυκά υμνήθηκαν τόσο πολύ στην Αθήνα: Η γυναίκα και η ρετσίνα. Λέει το τραγούδι: «Ο έρωτας και το κρασί το ίδιο κάνουνε μεθύσι». Το κρασί, η ρετσίνα, η ξανθιά νύφη της Αττικής, υμνήθηκε από αξέχαστους μουσικοσυνθέτες και ποιητές και ηθοποιούς.
Ο Ορέστης Μακρής, ο ωραιότερος μεθύστακας του ελληνικού κινηματογράφου, με ασταθή βηματισμό, φτάνει στο στέκι που θα τον φιλοξενήσει για αρκετές ώρες, αφού, αν και ζαλισμένος, θέλει να γευτεί την «άριστη ποιότητα του οίνου».
Η ζέστη στην καρδιά της θύμησης των οινομαγειρείων, των κρασοπουλειών, της μπακαλοταβέρνας, μας οδηγεί σε μιαν άλλη εποχή, αυθεντική και μερακλίδικη. Ηταν πολύ φτωχά τα χρόνια τότε, φτωχή και η γειτονιά της ταβέρνας, ακόμη πιο φτωχός και ο μεζές.

Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2011

Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2011

Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2011

Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2011

Το μπακάλικο του Κίκιζα στη γωνία Λένορμαν και Παλαμηδίου


 Πηγή : "Μεταξουργείο-Κολωνός: Νοσταλγία και πραγματικότητα" του Βασίλη Αγγελίδη

Το μπακάλικο του Κίκιζα ήταν γνωστό σ' όλη την Αθήνα. Βρισκόταν στη γωνία Λένορμαν και Παλαμηδίου... Ήταν το μεγαλύτερο μπακάλικο της τότε Αθήνας και λειτουργούσε από το 1925. Απασχολούσε περισσότερους από είκοσι υπαλλήλους, όταν τα μεγαλύτερα μπακάλικα της εποχής απασχολούσαν πέντε ή έξι υπαλλήλους.
Όταν δεν μπορούσαν οι Αθηναίοι να βρουν ένα είδος σε άλλα μπακάλικα το 'βρισκαν στου Κίκιζα και πάντα φρέσκο, δεδομένου ότι είχε πολλή δουλειά και τίποτα δεν έμενε στις αποθήκες για καιρό. Μία από τις στάσεις του 11 τραμ που άρχιζε από την Κολοκυνθού και τελείωνε στο τέρμα της οδού Ιπποκράτους λεγόταν στάση Κίκιζα κι αυτό διευκόλυνε τον κόσμο που ήθελε να ψωνίσει εκεί.

Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2011

Ελεεινή κάτασταση στο λόφο Κολωνού

Το Άστυ, αρ. φύλ. 1800, 22.11.1895: 3

ΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑ δὲν ὑβρίζουσι μόνον τοὺς Ἕλληνας ὡς ἐν ἐπιγνώσει χρεωκόπους, ἀλλὰ καταγγέλλουσιν αὐτοὺς καὶ ὡς ἀγνώμονας καὶ ἀναλγήτους φύλακας τῶν τάφων μεγάλων ἀνδρῶν, οἵτινες ἐκλέϊσαν τὰ ἑλληνικὰ γράμματα. Ἰδού, λόγου χάριν, τίνα ἐξ Ἀθηνῶν γράφει Γερμανὸς καθηγητὴς πρὸς τὴν «Ἐφ. τῆς Κολωνίας»: «... Εἰς ὀλίγην ἀπόστασιν ἀπὸ τοῦ μικροῦ λόφου κεῖνται αἱ ἐπιτύμβιοι στῆλαι τοῦ Ὀδοφρέδου Μυλλέρου καὶ τοῦ Καρόλου Λενορμάν. Ἐν τῇ ἀττικῇ γῇ, ἧς τὴν ἱστορίαν ἠρεύνησαν ἀκαμάτως οἱ μεγάλοι οὗτοι ἀρχαιολόγοι, ἐν τῇ ἀττικῇ γῇ ἠθέλησαν νὰ κοιμηθῶσι τὸν αἰώνιον ὕπνον· ἀλλ’ αἱ νῦν Ἀθῆναι εἶνε φαύλη φύλαξ τῆς ξενίας τῶν νεκρῶν. Ἡ ἐλεεινὴ κατάστασις ἀμφοτέρων τῶν στηλῶν ἐμποιεῖ φρίκην εἰς τὸν πατοῦντα τὸ ἀθάνατον τοῦ Κολωνοῦ ἔδαφος. Οὐδὲν λέγομεν περὶ τῆς ἀκαθαρσίας αὐτῶν, διότι εἴμεθα εἰθισμένοι εἰς τὴν θέαν μνημείων, φερόντων τοὺς ὑπὸ τοῦ ἀγοραίου ὄχλου προσαφθέντας αὐτοῖς ρύπους· λέγομεν μόνον ὅτι οἱ κάτοικοι τοῦ Κολωνοῦ, δηλαδὴ οἱ συνδημόται τοῦ Σοφοκλέους , ἐξελέξαντο τοὺς στύλους τῶν μνημείων ὡς σκοπὸν τῶν περὶ τὴν λιθοβολίαν ἀσκήσεών των, ἤδη δὲ τὸ περικαλλῶς κεκοσμημένον στεφάνωμα ἀμφοτέρων τῶν μνημείων εἶνε ἄρδην κατεστραμμένον. Πρὸς τούτοις, οἱ καλοὶ κἀγαθοὶ Κολωνεῖς, ὑποπτεύσαντες ἴσως ὅτι ἐντὸς τῶν τάφων κρύπτονται θησαυροί, ἤνοιξαν εὐρεῖαν ρωγμὴν ὑπὸ τὴν στήλην τοῦ Μυλλέρου, ἐξ ἧς φαίνεται ὅλη ἡ κρηπίς. Ἂς μὴ λαλῶμεν περὶ τοῦ καθήκοντος τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως πρὸς τοὺς μεγάλους νεκρούς· ἀλλὰ τοὐλάχιστον ἡ γερμανικὴ πρεσβεία καὶ τὸ γερμανικὸν Ἰνστιτοῦτον ἠδύναντο ἐπὶ τέλους νὰ λάβωσιν ὀλίγην φροντίδα περὶ τοῦ τάφου τοῦ Μυλλέρου. Τὴν βεβήλωσιν τοῦ ἰδίου τάφου δὲν αἰσθάνεται ὁ μέγας νεκρός, ἀλλ’ ὤφειλον δὴ νὰ συναισθανθῶσιν αὐτὴν οἱ Γερμανοί».

Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2011

«Aσκληπιάδης Φανουύ Φαληρεύς»

Ακρόπολις, αρ. φυλ. 2151, 07.05.1888: 3
Εἰς τὸν ἐν Σεπολίοις κῆπον τῶν ἀδελφῶν Κανδάρου, ἀνεκαλύφθη ἀναθηματικὴ στήλη, ἐφ’ ἧς ὑπάρχει ἡ ἀκόλουθος ἐπιγραφὴ «Ἀσκληπιάδης Φανοῦ Φαληρεὺς».

Δοξολογία και γιορτή στο νεόδμητο Πορφήτη Δανιήλ(1912)


Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2011

Πώς δεν έλεγαν το νερό - νεράκι στην αρχαία Αθήνα


 Η διαχείρισή του στην αρχαιότητα γινόταν με τον πλέον ορθολογικό τρόπο
 
 της Μαρίας Θέρμου, από το "ΒήμαΠώς δεν έλεγαν το νερό - νεράκι στην αρχαία Αθήνα
Αρχαία πηγάδια που ανασκάφηκαν στο κέντρο της Αθήνας στο πλαίσιο της κατασκευής του Μετρό.Συστήματα δεξαμενών που επικοινωνούσαν μεταξύ τους με υπόγειες σήραγγες, υδραγωγεία που μετέφεραν νερό από τα γύρω βουνά, πολύ μεγάλο αριθμό πηγαδιών, κρήνες και γενικότερα υδραυλικά έργα μάστευσης και μεταφοράς των υδάτων έχει αποκαλύψει η αρχαιολογική σκαπάνη στην πόλη της Αθήνας. Στην Αρχαϊκή και την Κλασική εποχή δεν υπήρχε ελληνική πόλη χωρίς τα στοιχειώδη: υδραγωγείο, δίκτυο διανομής και κρήνη. Ειδικοί νόμοι εξάλλου όριζαν την χρήση όλων αυτών.

Χορός στην Ακαδημία Πλάτωνος (1911)


Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2011

Σφαγείο στο μνημείο του Κολωνού

εφημερίδα "Εστία", αρ. φύλ. 4215, 29.10.1905: Φίλε κ. Διευθυντὰ τῆς «Ἑστίας»
Παρὰ τὸ ἱστορικὸν μνημεῖον τοῦ Κολωνοῦ, παρὰ τὴν Κολοκυνθοῦν, ὑπάρχει ἐρειπωμένη τις οἰκία, τὴν ὁποίαν ὁ ἐνοικιαστὴς ἔχει μεταβάλει εἰς σφαγεῖον κτηνῶν. Οὗτος κομίζων ἐν αὐτῇ πάντα τὰ ἄχρηστα ἄλογα, γαϊδούρια, κατσίκες, σκύλλους καὶ διάφορα ἄλλα ζῷα τῶν ὁποίων τὸ δέρμα χρησιμεύει εἰς τὴν βιομηχανίαν, ἀφοῦ τὰ γδάρει ῥίπτει τὰς σεσηπυίας σάρκας των εἰς τὸ πρὸ τῆς οἰκίας εὑρισκόμενον ξηροπήγαδον, τὸ ὁποῖον οὕτω γίνεται ἑστία μολύσματος. Τόση δὲ εἶνε ἡ δυσοσμία ἡ ἐκ τοῦ φρέατος τούτου, ὥστε οἱ περίοικοι ἔχουν προσβληθῇ ὑπὸ παντοίων ἀσθενειῶν.
Οἱ ξένοι περιηγηταὶ, οἱ ἐπισκεπτόμενοι τὸ ἱστορικὸν τοῦτο μνημεῖον, φεύγουν προτροπάδην, φράσσοντες διὰ μανδηλίου τὴν ῥῖνά των. Δὲν εἶνε δυνατὸν οἱ ἁρμόδιοι νὰ ἐπιστήσουν τὴν προσοχήν των ἐπὶ τοῦ ζητήματος τούτου, ὁ δὲ οἰκεῖος ἀστυνόμος νὰ μὴ περιορίζεται μόνον εἰς ἁπλῆν ἐπίπληξιν;
Πολλοὶ κάτοικοι τῆς συνοικίας Κολωνου

Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2011

Τρίτη 30 Αυγούστου 2011

Μια μαθήτρια το 1958 στην Ακαδημία

Βγάλτε από τα άλμπουμ τις παλιές φωτογραφίες της περιοχής. Στείλτε τις στο mata.pap@gmai.com μαζί με ένα σύντομο  σημείωμα  για να ανασυνθέσουμε τις μνήμες του Κολωνού, των Σεπολίων και της Ακαδημίας Πλάτωνα. Ξεκινάμε από σήμερα:
Έτος 1958 . Μαθήτρια 3ης Τάξης , 60ου Δημοτικού Σχολείου, της  Ακαδημίας του Πλάτωνα. Κρατύλου και Μοναστηρίου. ( Στην  σημερινή μικρή τρίγωνη πλατεία. Ναι , μην απορείτε , ήταν η πρώτη θέση του   60ου  Δημοτικού  Σχολείου. )  Ένα 6ταξιο δημοτικό σχολείο ,όπου  οι γονείς  των μαθητών, εκείνη την δύσκολη εποχή , 10 χρόνια μετά τον εμφύλιο,  προσέφερε  ο καθένας με τον δικό τρόπο ότι μπορούσε , για να αισθάνεται το παιδί του,  ο  μικρός μαθητής , ευτυχισμένος και χαρούμενος .Κάποιος γονιός έβαφε την εξωτερική όψη του σχολείου, άλλος ζωγράφιζε πίνακες για τον στολισμό των τοίχων, η φτιάχνοντας σήματα για τις ποδιές , άλλος συντηρώντας τα ξύλινα παραθυρόφυλλα προς μεγάλη ικανοποίηση των καλών  καθηγητών του  Διευθυντή , κου Παπαμιχαήλ , του κου Συκιώτη, της κας Αλεξάνδρας , κά.

Κυριακή 28 Αυγούστου 2011

Η Παναγίτσα στην Κολοκυνθού

πηγή: Νέα Εφημερίς, αρ. φύλ. 226, 14.8.1891: 5-6 
[... ...]
— Ἄλλος ἱστορικὸς ναὸς διὰ τοὺς ἀθηναίους πανηγυρίζει, ὁ ἐν Κολοκυνθοῦ, τὸν ὁποῖον ἐστόλισαν μὲ μύρτους καὶ δάφνας καὶ κλάδους χλοερούς. Εἶνε κυρίως ἐξοχικὸν πανηγῦρι ἐκ τῶν ἐγγυτέρων τῆς πόλεως.
[... ...]

Σάββατο 27 Αυγούστου 2011

Το νεκροταφείου του Κολωνού

εφημερίδα "Το Άστυ", αρ. φύλ. 3187, 26.09.1899: 2

Αἱ κατ’ αὐτὰς ἐνεργούμεναι δαπάναις τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρίας καὶ ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ ἐφόρου κ. Κουρουνιώτου ἀνασκαφαὶ παρὰ τὸν Ἅγιον Μελέτιον ἔφεραν εἰς φῶς ὅλον τὸ νεκροταφεῖον τοῦ ἀρχαίου Δήμου τῆς Ἀττικῆς, τοῦ Κολωνοῦ. Οἱ ἀνασκαπτόμενοι τάφοι παρέχουσιν ἀφθονίαν συνήθων κτερισμάτων. Χθὲς ὅμως ἀνευρέθησαν τὰ τεμάχια τοῦ σπανίως παρουσιαζομένου πηλίνου σκεύους, τοῦ γνωστοῦ ὑπὸ τὸ ὄνομα ἐπίνητρον ἢ ὄνος, ὅπερ αἱ γυναῖκες, ἐφαρμόζουσαι ἐπὶ τοῦ γόνατος, ἐχρησιμοποίουν πρὸς τὴν κατασκευὴν νημάτων.
Ἓν τοιοῦτον εὑρεθὲν πρὸ ἐτῶν ἐν Ἐρετρίᾳ ἠγοράσθη παρὰ τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρίας ἀντὶ δεκακισχιλίων δραχμῶν. Τὸ περὶ οὗ πρόκειται ἀνήκει εἰς τὴν τάξιν τῶν μελανομόρφων, φέρει δ’ ἐπὶ τῶν πλευρῶν του πλὴν τῶν γυναικείων παραστάσεων καὶ κατάλογον τῶν Ἀμαζόνων. Ὡς γνωστόν, εἰς τὸ μέρος τοῦτο ἐτάφη καὶ ὁ μέγας τῆς ἀρχαιότητος τραγικὸς Σοφοκλῆς, δὲν εἶνε δ’ ἀπίθανον ν’ ἀνακαλυφθῇ ἐκεῖ πλησίον ὁ τάφος του.

Τρίτη 23 Αυγούστου 2011

Ο Λένορμαν

πηγή: εφημερίδα "Αιών", αρ. φύλ. 1825, 13.11.1859: 1-2 
 επεξεργασία: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Ψηφιοθήκη Άρθρα Ελληνικών Εφημερίδων (1800-2000)

Ἀνηγγείλαμεν πρὸ μηνὸς τὴν εἰς Ἑλλάδα ἄφιξιν τῶν Λενορμάν, πατρὸς καὶ υἱοῦ· προῃσθάνθημεν τὴν συμπάθειαν, ἣν τὸ φιλελληνικὸν αὐτῶν ὄνομα ἔμελλε ν’ ἀπαντήσῃ πανταχοῦ τῆς ἐλευθέρας Ἑλλάδος· περιεγράψαμεν τὸ προσενεχθὲν εἰς τιμὴν αὐτῶν συμπόσιον ἐν τῇ Ἀκαδημίᾳ τοῦ Πλάτωνος, καὶ ηὐτυχήσαμεν ν’ ἀπομνημονεύσωμεν λόγους τινὰς ἐκ τοῦ γλυκέος ἐκείνου ῥεύματος, ὅπερ ἀπὸ τῶν χειλέων τοῦ Πατρὸς Λενορμὰν ἔῤῥευσε κατ’ ἐκείνην τὴν ἡμέραν τοῦ φιλελληνικοῦ συμποσίου· ἠλπίσαμεν ἐπὶ τέλους, ὅτι ἐμέλλομεν ν’ ἀποχαιρετήσωμεν τὸν Πατέρα καὶ τὸν Υἱόν, καὶ εὐχηθῶμεν αὐτοῖς τὴν αἰσίαν ἐπάνοδον εἰς τὴν γενέθλιον γῆν, ἣν τόσῳ ἐτίμησαν παρ’ ἡμῖν καὶ τόσον ἀγαπητὴν κατέστησαν. Δυστυχὴς καὶ θλιβερὰ μοῖρα!

Κυριακή 21 Αυγούστου 2011

Σάββατο 20 Αυγούστου 2011

συνομιλήσητε ἐν τῇ Ἀκαδημίᾳ τοῦ Πλάτωνος

πηγή: εφημερίδα Ήλιος, αρ. φύλ. 182, 27.09.1858: 2
επεξεργασία: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Ψηφιοθήκη Άρθρα Ελληνικών Εφημερίδων (1800-2000)

Αἱ Ἀθῆναι εἰσὶ παράδεισος ἐπίγειος, διὰ τὸν ὡραῖον ἥλιον καὶ τὸν γλαυκὸν οὐρανόν.
Ἁπανταχόθεν συῤῥέουσι μαθηταὶ καὶ οἰκογενειάρχαι ἀποκαταστῶνται (sic)· ἁπανταχοῦ οἰκοδομοῦνται οἰκίαι καὶ καταστήματα.
Οἱ ἐν τῇ Ἀγγλίᾳ, Γαλλίᾳ, Ῥωσσίᾳ καὶ Γερμανίᾳ γεγηρακότες ἐκ τῶν βαθυπλούτων ὁμογενῶν ἔλθετε εἰς Ἀθήνας ἔλθετε, ὅπως πρὶν μεταβῆτε εἰς τὸν οὐρανὸν ἀσπασθῆτε τὴν ὡραίαν μητέρα ὑμῶν τὴν Ἑλλάδα καὶ ἀκούσητε τὰ Ἑλληνικὰ παιανίσματα, ἴδητε τὴν Ἑλληνικὴν σημαίαν καὶ συνομιλήσητε ἐν τῇ Ἀκαδημίᾳ τοῦ Πλάτωνος, ἐν τῇ Πνυκὶ τοῦ Δημοσθένους, καὶ παρὰ τὴν εἱρκτὴν τοῦ Σωκράτους.
Ἡ ὁδὸς τοῦ ᾨδείου, ἡ Λεωφόρος τοῦ Πανεπιστημίου, ἡ ὁδὸς τοῦ Σταδίου καὶ αἱ ἐγκάρσιοι προχωροῦσι.

Σε πλειστηριασμό ο αρχαίος κήπος της Ακαδημίας (1882)

πηγή: εφημερίδα "Παλιγγενεσία", αρ. φύλ. 5268, 23.01.1882: 4
επεξεργασία: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Ψηφιοθήκη Άρθρα Ελληνικών Εφημερίδων (1800-2000)


Τὴν αὔριον κυριακήν, 24 ἰανουαρίου ε. ε., ἐκτίθεται εἰς πλειστηριασμὸν ὁ κατὰ τὴν ἀρχαίαν Ἀκαδημίαν τοῦ Πλάτωνοςν ἱστορικὸς κῆπος τῆς κυρίας Πουλχερίας χήρας Ἰωάννου Βλάχου, κείμενος ἓν τέταρτον μακρὰν τῆς πόλεως ἐκ πήχεων τετραγωνικῶν τεσσαράκοντα χιλιάδων (40,000) τιμωμένου ἑκάστου πήχεως ἀνὰ δραχμὰς δύο καὶ τρεῖς, μετὰ μεγαλοπρεποῦς οἰκίας παρεχούσης δύο αἰθούσας καὶ δέκα δωμάτια, ἐκκλησίαν, φρέαρ μετὰ δεξαμενῆς λιθοκτίστου, σταύλους, ὁδοὺς λιθοστρώτους διὰ μωσαϊκοῦ κτλ. Ἡ ἀρχαιολογικὴ ἀξία τοῦ κήπου εἶνε ἀνεκτίμητος, ὡς βεβαιοῦται τοῦτο παρ’ ἐπισήμων πιστοποιητικῶν πλείστων ἀρχαιολόγων.

Παρασκευή 19 Αυγούστου 2011

Οδηγός της Αθήνας και Ακαδημία Πλάτωνος (1838)

πηγή: Ελληνικός Ταχυδρόμος, αρ. φύλ. 72, 06.10.1838: 536 [ΑΓΓΕΛΛΙΑ]
επεξεργασία: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Ψηφιοθήκη Άρθρα Ελληνικών Εφημερίδων (1800-2000)


Εἶναι πασίγνωστον πόσην πληθὺν περιηγητῶν ἑλκύει ἡ τοσοῦτον πάντοτε ἔνδοξος, λαμπρὰ καὶ πλουσία διὰ τὰς διαφόρους ἱστορικὰς τοποθεσίας της καὶ τὰς πολυτίμους ἀρχαιότητάς της πόλις τῶν Ἀθηνῶν. Ἀλλ’ ὅσον πόθον φέρουσι οἱ φιλόκαλοι οὗτοι περιηγηταὶ διὰ νὰ ἐπισκεφθῶσι καὶ θαυμάσωσι τὰ λείψανα τῆς ἀρχαίας τῶν προγόνων μας λαμπρότητος, τὰ περιεργότερα τῆς Πρωτευούσης μας μέρη, τὰς τερπνοτάτας ἐξοχὰς τῆς καθὼς τὰ δημόσια καὶ Βιομηχανικαὶ Καταστήματα, τοσαύτας δυσκολίας ἀπαντῶσιν, ἐπὶ τούτῳ ἐρχόμενοι κατὰ πρώτην φορὰν εἰς πόλιν ἀνώμαλον εἰσέτι καὶ ἀτελῆ, καὶ ὡς ξένοι στερούμενοι τῶν προσφορωτέρων μέσων δι’ ὧν δύνανται νὰ πραγματοποιήσωσι τὰς ἐπισκέψεις των, εὐκολώτερον, ταχύτερον καὶ τακτικώτερον, ἅτινα δὲ εὑρίσκωσι καὶ εἰς τὰς μικροτέρας πόλεις τῆς Εὐρώπης.

Πέμπτη 18 Αυγούστου 2011

Θὰ ενεργηθοῦν ἀνασκαφαὶ στην Ακαδημία του Πλάτωνος (1900)

εφημερίδα: "Το Άστυ", αρ. φύλ. 3610, 26.11.1900: 2
επεξεργασία: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Ψηφιοθήκη Άρθρα Ελληνικών Εφημερίδων (1800-2000)


Εἰς τὸ ὑπουργεῖον τῆς Παιδείας ὑπέβαλεν αἴτησιν ὁ Γεώργ. Μαλαβάζης, διὰ τῆς ὁποίας ζητεῖ νὰ τῷ χορηγηθῇ ἄδεια, ὅπως ἐνεργήσῃ ἀνασκαφὰς παρὰ τὸν Κολωνόν, καὶ εἰς τὸ κτῆμα ἔνθα, ὡς εἶνε ἐξηκριβωμένον ὑπὸ τῶν ἀρχαιολόγων, ἔκειτο ἡ Ἀκαδημία τοῦ Πλάτωνος.
Ὁ ζητῶν νὰ τῷ δοθῇ ἡ ἄδεια πρὸς ἀνασκαφὰς ἐγένετο ἐσχάτως ἰδιοκτήτης τοῦ κτήματος τούτου, ὡς λέγει δὲ ἐξηναγκάσθη νὰ προβῇ εἰς τὴν ἀπόφασιν ταύτην διότι ἡ σύζυγός του εἶδε καθ’ ὕπνον ὄνειρον, ὅτι θὰ εὕρῃ πολυτίμους ἀρχαιολογικοὺς θησαυροὺς ἐντὸς τοῦ κτήματός του τούτου. Τὸ ὑπουργεῖον ἐχορήγησε τὴν ζητηθεῖσαν ἄδειαν καὶ ἀνέθηκε τὴν ἐποπτείαν τῶν ἀνασκαφῶν τούτων εἰς τὸν ἔφορον τῶν Ἀρχαιοτήτων κ. Καστριώτην. Ἐντὸς τοῦ κτήματος τούτου εἶνε ὡς γνωστὸν ὁ ναὸς τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ἐκτισμένος παρὰ τὸ ἱερὸν τοῦ Ποσειδῶνος.

Τετάρτη 17 Αυγούστου 2011

Η Ακαδημία του Πλάτωνος και η Γερμανική Σχολή

πηγή: εφημερίδα "Εφημερίς", αρ. φυλ. 126, 06.05.1877: 3-4 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Ψηφιοθήκη Άρθρα Ελληνικών Εφημερίδων (1800-2000)

Ἐγένετο κατ’ αὐτὰς λόγος περὶ ἀνευρέσεως καταλλήλου οἰκοπέδου πρὸς ἐνέγερσιν γερμανικῆς σχολῆς. Ἐπειδὴ δὲ ὡς ἐπληροφορήθημεν εἰσέτι δὲν ὡρίσθη ἡ ἁρμοδία θέσις, καλὸν θὰ ἦτο ἡ σχολὴ αὕτη ν’ ἀνεγερθῇ ἐπὶ τῆς θέσεως, ὅπου ἔκειτο τὸ πάλαι ἡ Ἀκαδημία τοῦ Πλάτωνος.
Αὕτη, ὡς γνωστόν, ἔκειτο ἐν τῇ νῦν καλουμένῃ θέσει κοινῶς Ἀκαθήμια ἓν τέταρτον μακρὰν τῶν Ἀθηνῶν, ὑπὸ τὰς ὑπωρείας τοῦ Κολωνοῦ, ἔνθα εὑρίσκονται τὰ μνημεῖα τῶν διασήμων ἀρχαιολόγων Μιλλέρου καὶ Λενορμάν, ἐν τῷ κήπῳ ἀκριβῶς τῆς κυρίας Πουλχερίας χήρας Ἰωάννου Βλάχου. Τὸν κῆπον τοῦτον ἐπισκέπτονται διὰ τὴν ἐν τῷ χώρῳ αὐτοῦ ἱστορικὴν θέσιν ἅπαντες οἱ ξένοι· ἐσχάτως μάλιστα ὁ αὐτοκράτωρ τῆς Βρασιλίας ἐπισκεφθεὶς τοῦτον κατεγοητεύθη ὑπερβαλλόντως διὰ τὸ μαγευτικὸν τῆς θέσεως αὐτοῦ καὶ τὰς ἱστορικάς του ἀναμνήσεις. Ὅτι ἐν τῷ κήπῳ τούτῳ τῆς θέσεως Ἀκαθήμια ἔκειτο ἡ Ἀκαδημία τοῦ Πλάτωνος, μαρτυρεῖ πιστοποιητικὸν ἁρμοδίως ἐπικεκυρωμένον καὶ παραδοθὲν τῷ συμβολαιογράφῳ Ἀθηνῶν κ. Γαιτάνῳ τῇ 18 Ἀπριλίου 1877 ὑπὸ τοῦ κ. Ἀλεξάνδρου Βλάχου. Τὸ πιστοποιητικὸν τοῦτο ἔχει ὡς ἑξῆς:
«Ὁ ὑποφαινόμενος παρατηρήσας καὶ μελετήσας τὴν θέσιν τὴν πρὸς βορρᾶν τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν, ἣν κοινῶς καλοῦμεν Ἀκαθήμια, καὶ παραβαλὼν τὰ ἐν αὐτῇ σωζόμενα, τὴν ἐκ τῆς πόλεως ἀπόστασιν αὐτῆς καὶ τοὺς παρακειμένους δύο λόφους, καὶ συγκρίνας ταῦτα μὲ τὴν μαρτυρίαν τῶν ἀρχαίων συγγραφέων, πέπεισμαι καὶ πιστοποιῶ, ὅτι ἡ ἀρχαία ἀκαδημία τοῦ Πλάτωνος ἦν ἐν τῷ χώρῳ ἐκείνῳ, τὸν ὁποῖον κοινῶς νῦν καλοῦμεν Ἀκαθήμια καὶ ὅτι ὁ νῦν εἰς Ἀκαθήμια κῆπος τοῦ μακαρίτου Ἰωάννου Βλάχου κεῖται θετικῶς ἐν τῇ τοποθεσίᾳ τῆς Ἀκαδημίας τοῦ Πλάτωνος. Ὅθεν κατ’ αἴτησιν τῆς κυρίας Πουλχερίας χήρας Ἰωάννου Βλάχου χορηγῶ τὸ πάρον εἰς ἔνδειξιν. Ἐν Ἀθήναις τῇ 25 Μαΐου 1853.
Ὁ γενικὸς ἔφορος τῶν ἀρχαιοτήτων
(Τ.Σ.) (ὑπογρ.) Κ. Σ. Πιττάκης».
Ἐν τῷ αὐτῷ πιστοποιητικῷ περιέχεται καὶ ἡ ἑπομένη δήλωσις τοῦ καθηγητοῦ κ. Φιλίππου Ἰωάννου:
«Καὶ ὁ ὑποφαινόμενος ἐπισκεφθεὶς πολλάκις τὸν καλούμενον Ἵππειον Κολωνὸν καὶ τὸν περὶ αὐτὸν τόπον καὶ συγκρίνας τοῦτον μὲ μαρτυρίας ἀρχαίας, πείθομαι ὅτι ἡ Ἀκαδημία τοῦ Πλάτωνος ἔκειτο πλησιέστατα τοῦ ῥηθέντος Κολωνοῦ πρὸς δυσμὰς αὐτοῦ ὅπου κεῖνται τὰ νῦν ὀνομαζόμενα Καθήμια.
Τὴν γνώμην ταύτην τοῦ σοφοῦ ἡμῶν καθηγητοῦ δέχονται καὶ οἱ καθηγηταὶ κ. κ. Α. Ῥουσόπουλος, Εὐθ. Καστόρχης, Σ. Κουμανούδης, Σ. Φιντικλῆς οἵτινες καὶ ὑπέγραψαν ἐν τῷ ῥηθέντι πιστοποιητικῷ.

Τρίτη 16 Αυγούστου 2011

Ξεκίνησαν οι ανασκαφές για το δρόμο προς την Ακαδημία

πηγή: εφημερίδα "Αιών", αρ. φύλ. 5195, 04.02.1888: 4
επεξεργασία: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Ψηφιοθήκη Άρθρα Ελληνικών Εφημερίδων (1800-2000)

Ἤρξαντο αἱ ἀνασκαφαὶ πρὸς ἀνακάλυψιν τῆς ὁδοῦ τῆς ἀγούσης εἰς τὴν ἀρχαίαν Ἀκαδημίαν. Τῆς ὁδοῦ ἴχνη ἀνεκαλύφθησαν χθές. Αἱ ἀνασκαφαὶ θὰ ἐξακολουθήσωσι.

Δευτέρα 15 Αυγούστου 2011

Οι ακαθαρσίες της πόλεως στην Ακαδημία Πλάτωνος

πηγή: "Νέα Εφημερίς", αρ. φύλ. 200, 23.07.1883: 2
επεξεργασία : Αριστοτελειο Πανεπιστημιο Θεσσαλονικης - Ψηφιοθηκη Άρθρα Ελληνικών Εφημερίδων (1800-2000)

— Καὶ εἰς τὸ ἡμέτερον γραφεῖον ἦλθον πολῖται παραπονούμενοι, ὅτι εἰς τὴν ἀνατολικὴν ὑπώρειαν τοῦ λόφου τῆς Ἀκαδημείας (sic) τοῦ Πλάτωνος ρίπτονται αἱ ἀκαθαρσίαι τῆς πόλεως, αἱ δ’ ἐντεῦθεν ἀναθυμιάσεις οὐ μόνον τοὺς περιοίκους καταστρέφουσιν, ἀλλὰ καὶ αὐτὴν τὴν πόλιν, ὅταν πνέωσιν οἱ ἐτησίαι ἄνεμοι. Ἡ ἀναδιδομένη ἀποφορὰ καθίσταται ἀφόρητος, ἰδίως τὴν νύκτα, οἱ δὲ κάτοικοι τῶν μερῶν ἐκείνων ὑποχρεοῦνται νὰ κλείωνται ἐν ταῖς οἰκίαις αὐτῶν.

Ο λόφος του Κολωνού καταστρέφεται (1877)

εφημερίδα Εφημερίς, αρ. φυλ. 134, 14.05.1877: 3
 πηγή: Αριστοτελειο Πανεπιστημιο Θεσσαλονικης - Ψηφιοθηκη Άρθρα Ελληνικών Εφημερίδων (1800-2000)

Καὶ ἡμεῖς μόλις πλέον δυνάμεθα νὰ μετριάσωμεν τὴν ἀγανάκτησιν. Ὁ περὶ τὴν Ἀκαδημίαν τοῦ Πλάτωνος γραφικώτατος λόφος τοῦ Κολωνοῦ καταστρέφεται ὁλονὲν ὑπὸ τῶν λιθοτόμων. Ἐκεῖ ὑπάρχει τὸ μνημεῖον τοῦ Μυλλέρου καὶ τό τοῦ Λενορμάνδου, ἀμφότερα δέ, - ὦ ἀσέβεια πρὸς τοὺς ἀρχαίους καὶ νέους χρόνους! - κινδυνεύουσι ν’ ἀνατιναχθῶσιν εἰς τὸν ἀέρα ὑπὸ τῶν φουρνέλων. Τί ἄλλο νὰ εἴπωμεν, ἀφοῦ τοσάκις ὑπεμνήσαμεν εἰς τοὺς ἁρμοδίους, ὅτι ἡ ἀδιαφορία των εἶνε κακούργημα;

Κυριακή 14 Αυγούστου 2011

Ιεροσυλία στο λόφο Κολωνού (1895)

εφημερίδα "Το Άστυ", αρ. φύλ. 1677, 22.07.1895:2
πηγή: Αριστοτελειο Πανεπιστημιο Θεσσαλονικης - Ψηφιοθηκη Άρθρα Ελληνικών Εφημερίδων (1800-2000)


Ὁ Ταὶν νομίζω εἰς κἄποιαν περιγραφὴν ταξειδίου του ἐκφράζει τὸ δυσάρεστον ἐκεῖνο αἴσθημα λύπης καὶ φόβου, τὸ ὁποῖον μᾶς καταλαμβάνει κατὰ τοὺς περιπάτους εἰς χώραν βάρβαρον, ὅπου κάθε γωνία γῆς, κάθε λίθος ἀναμιμνήσκει μίαν ἀγριότητα παρελθοῦσαν τῶν ὁμοίων μας, μίαν ἀνθρωπίνην ὠμότητα.
Εἰς τὴν Ἑλλάδα δυστυχῶς πολλάκις δύναται νὰ προκληθῇ αὐτὸ τὸ αἴσθημα ὄχι ἐκ βαρβαρότητος παρελθούσης, ἀλλ’ ἐκ τῆς βαρβαρότητος τῶν συγχρόνων μας.
Ὅσοι μελετᾶτε τὴν κατάστασιν τοῦ πολιτισμοῦ μας, κάμετε σᾶς παρακαλῶ μίαν ἐκδρομὴν θλιβερὰν μέχρι Κολοκυνθοῦς καὶ ἀναβῆτε ἐκεῖ εἰς τὸν λόφον τοῦ Κολωνοῦ. Ἀρκεῖ νὰ ἔχετε μόριον μόνον συναισθήματος φιλοτιμίας, εὐγνωμοσύνης, σεβασμοῦ πρὸς τοὺς νεκροὺς διὰ νὰ φρίξετε.

Πέμπτη 11 Αυγούστου 2011

Η τελετή επιστροφής της καρδιάς του Λένορμαν στον Κολωνό

πηγή: εφημερίδα "Αιών", αρ. φύλ. 1935, 02.11.1860: 4/ Αριστοτελειο Πανεπιστημιο Θεσσαλονικης - Ψηφιοθηκη Άρθρα Ελληνικών Εφημερίδων (1800-2000)

Χθές, Τρίτην, κατὰ τὰ προαγγελθέντα, ἐγένετο ἡ τελετὴ τῆς μεταφορᾶς τῆς καρδίας τοῦ μακαρίτου Φιλέλληνος Καρόλου Λενορμάν. Ὡς γνωστόν, ἐπὶ τοῦ ἱστορικοῦ λόφου τοῦ Κολωνοῦ, παρὰ τῷ τάφῳ τοῦ Μυλλέρου, ἀνηγέρθη, δαπάναις τοῦ Δήμου Ἀθηναίων, τὸ μνημεῖον, ἐν ᾧ ἀπετέθη ἡ καρδία τοῦ ἀποβιώσαντος. Εἰς τὴν συγκινητικὴν τελετὴν ταύτην παρέστη ἡ σεβαστὴ χήρα καὶ ὁ υἱὸς αὑτῆς, ὁ πρέσβυς τῆς Γαλλίας μετὰ τῶν ὑπαλλήλων του, ὁ Γάλλος ναύαρχος μετὰ τοῦ ὑπασπιστοῦ του, Καθηγηταί, μαθηταὶ καὶ πλεῖστοι φίλοι τῆς μνήμης τοῦ ἀποβιώσαντος, καίτοι τῆς ἀτμοσφαίρας βεβαρυμένης οὔσης καὶ ἀνέμου σφοδροῦ πνέοντος. Ὁ Καθηγητὴς τῆς ἀρχαιολογίας Κ. Α. Ῥαγκαβῆς ἐξεφώνησεν ὡραῖον λόγον. Τὸν λόγον αὐτὸν δημοσιεύομεν διὰ τοῦ ἑπομένου φύλλου, ἀληθῶς ἄξιον καὶ τοῦ ἐκφωνήσαντος αὐτὸν καὶ τῆς μνήμης τοῦ ὑπὲρ οὗ ἐτελέσθη ἡ συνέλευσις.
Κατὰ τὴν περίστασιν ταύτην συνέβησαν ἐκ μέρους τοῦ ἐν Ἀθήναις Δυτικοῦ Ἱερέως Προβελεγγίου ἄτοπά τινα, μαρτυροῦντα ὁποῖον πνεῦμα ἀντιχριστιανικοῦ φανατισμοῦ ἐμπνέει τοὺς παρ’ ἡμῖν Φλάρους. Διὰ τοῦ ἑπομένου φύλλου θέλομεν ἐκθέσει τὰ συμβάντα ταῦτα, ἀνάξια Χριστιανῶν.

Τετάρτη 10 Αυγούστου 2011

Η ταφή της καρδιάς του Καρόλου Λένορμαν στο Λόφο Κολωνού

πηγή: εφημερίδα "Αιών", αρ. φύλ. 1934, 29.10.1860: 4

Ἡ Κυρία Λενορμὰν καὶ ὁ Κ. Φραγκῖσκος Λενορμὰν ἔχουσι τὴν τιμὴν νὰ ἀναγγείλωσιν εἰς τοὺς γνωρίμους καὶ φίλους, τοὺς τιμῶντας τὴν μνήμην τοῦ ἐν Ἀθήναις ἀποβιώσαντος μακαρίτου Καρόλου Λενορμάν, ὅτι τὴν ἐρχομένην Τρίτην, ὥρᾳ 2 μ.μ. θέλει γίνει ἡ ταφὴ τῆς καρδίας αὐτοῦ, ἐν τῷ ἀνεγερθέντι τάφῳ κατὰ τὸν παρὰ τὴν Ἀκαδημίαν λόφον τοῦ Κολωνοῦ. Ἡ εἰδοποίησις αὕτη χρησιμεύει ὡς πρόσκλησις, πρὸς τοὺς ἐπιθυμοῦντας νὰ παρευρεθῶσιν εἰς τὴν τελετὴν ταύτην.

Τρίτη 9 Αυγούστου 2011

Η στέψις των μνημείων του Μύλλερ και του Λένορμαν

πηγή : εφημερίδα, "Το Άστυ", αρ. φύλ. 1927, 01.04.1896: 3-4

Ἡ εἰς τὴν Ἀκαδημίαν τοῦ Πλάτωνος καὶ Κολωνοῦ προχθεσινὴ συγκινητικὴ τελετή, ἡ διοργανωθεῖσα πρὸς στέψιν τῶν ἐκεῖ μνημείων τῶν φιλελλήνων Καρ. Μυλλέρου καὶ Καρ. Λενορμάν, προσείλκυσε μέγα πλῆθος ἀνθρώπων τῶν γραμμάτων καὶ λαοῦ ἀντιπροσωπευομένου ὑπὸ τῶν προεδρείων τῶν ἐνταῦθα πατριωτικῶν Συνδέσμων καὶ Συντεχνιῶν. Τὰ μνημεῖα καλυφθέντα διὰ σημαιῶν περιεστοίχησεν ἡ ἀκαδημαϊκὴ νεολαία, αἱ σημαῖαι τῶν σωματείων, οἱ διευθυνταὶ τῶν ξένων Σχολῶν, ὁ Πρύτανις τοῦ Πανεπιστημίου, ὁ γεν. Πρόξενος τῆς Γερμανίας κ. Λίδδερς, ὁ δήμαρχος Ἀθηναίων, οἱ καθηγηταὶ κ. κ. Λάμπρος, Σακελλαρόπουλος, Ἀργυρόπουλος, ὁ ἔφορος τῶν ἀρχαιοτήτων καὶ πολυάριθμοι ἑταῖροι τῶν σχολῶν, ξένοι καὶ κυρίαι.

Δευτέρα 11 Ιουλίου 2011

Οι Σινεμάδες της Καρδιάς μας.


της Γεωργίας Π. Ξάνθη

Ο αρχαιολόγος Πικάρ  έγραφε πως στην αρχαία Αθήνα υπήρχε από τα χρόνια του Ευριπίδη θέατρο Σκιών ,και ίσως ο Πλάτωνας αυτό να αναλογίσθηκε στο περίφημο σύμβολο των Σκιών  του Σπηλαίου.
Ο Καραγκιόζης , η πιο σημαντική και η πιο ολοκληρωμένη δημιουργία μέσα στα πλαίσια του λαϊκού θεάτρου από τα χρόνια του ‘Οθωνα , που στα χέρια ενός προικισμένου  καραγκιοζοπαίκτη  στέκεται  ισάξια με την όποια εκδήλωση της λαϊκής μας τέχνης. Γλυκιά Νοσταλγία για αυτήν την φιγούρα που ήταν η ψυχαγωγία των παιδιών από την Απελευθέρωση κι έπειτα, ως τη δεκαετία του ΄50.

Πέμπτη 7 Ιουλίου 2011

Πλάτωνος 15

Εντοπίσαμε τη φωτογραφία στο you tube και αναφέρει : Πλάτωνος 15. Είναι άραγε  η δική μας Πλάτωνος;

Τρίτη 5 Ιουλίου 2011

Ο Λόφος του Ιππείου Κολωνού

πηγή φωτό: ΕΛΙΑ Στην κορυφή του λόφου του Κολωνού, βρίσκονται δυο μνημεία φιλελλήνων αρχαιολόγων. Το ένα είναι πάνω στον τάφο του Γερμανού αρχαιολόγου Καρόλου Μύλλερ (1797 - 1840), που εργάστηκε και πέθανε στην Αθήνα. Είναι έργο του Δανού αρχιτέκτονα Κρίστιαν Χάνσεν (1803 - 1883). Πρόκειται για μια επιτύμβια στήλη, που καταλήγει σε ανθεμωτή διακόσμηση. Δίπλα στο μνημείο του Μύλλερ, υπάρχει και το μνημείο του Γάλλου αρχαιολόγου Σαρλ Λενορμάν (1802 - 1859), που επίσης πέθανε στην Αθήνα. Πρόκειται για μια μαρμάρινη λουτροφόρο υδρία, στο εσωτερικό της οποίας έχει ταφεί η καρδιά του.
Ο Δανός συγγραφέας Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, που επισκέφτηκε τον Κολωνό σ’ ένα ταξίδι του στην Ελλάδα το 1841, περιγράφει τις εντυπώσεις του από το φυσικό περιβάλλον του Κολωνού:     Ήμουν στον Κολωνό...Εδώ είναι θαμμένος ο Γερμανός Κ. Ο. Μύλλερ, που πέθανε πριν λίγο καιρό και που τόσα χρωστά σ’  αυτόν η επιστήμη... Ακούμπησα στον υγρό τάφο...Ο βουνίσιος αέρας κατέβαινε κρύος και τσουχτερός... Σε ολόκληρη τη φύση υπήρχε ένα μεγαλείο, που ούτε η Ελβετία μπορεί να σου προσφέρει

Παρασκευή 24 Ιουνίου 2011

Οι γιορτές της Μεταξικής νεολαίας...

πηγή φώτο: ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΤ


Κολωνός: Σχολική γιορτή της …ΕΟΝ , με τη συμμετοχή των σχολείων της Τρίτης  Περιφέρειας. Μπροστά διακρίνονται μαθήτριες με τη στολή της Μεταξικής νεολαίας, πίσω αξιωματικοί του στρατού. Πλήθος κόσμου παρακολουθεί. Τι έχει τραβήξει αυτός ο τόπος!

Τρίτη 21 Ιουνίου 2011

Δευτέρα 20 Ιουνίου 2011

Κυριακή 19 Ιουνίου 2011

Από τη Λένορμαν στην Ιπποκράτους με το τραμ

Φωτογραφία: ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΤ


Κυριακή 29 Μαΐου 2011

"Ανευρέθη αρχαία Ιερά Οικία ηλικίας 4.300 ετών


Αναδημοσίευση του ρεπορτάζ της εφημερίδας "Ελευθερία" (3 Μαϊου 1959) για την ανακάλυψη της Ιεράς Οικίας και της Οικίας του Ακάδημου από τον αρχαιολόγο Φοίβο Σταυρόπουλο. της Αθηνάς Γ. Καλογεροπούλου

Μια από τις ανασκαφές των τελευταίων ετών που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον και γίνεται κάθε χρόνο- από το 1955 υπό την διεύθυνση του Εφόρου Γλυπτών του Εθνικού Μουσείου κ. Φοίβου Σταυρόπουλου, είναι η έρευνα του χώρου της Ακαδημίας Πλάτωνα. Τα εξαιρετικά σε σημασία ευρήματά της και τα συμπεράσματα της προκαταρκτικής μελέτης του 1958 ανακοίνωσε προ δύο εβδομάδων, στη μεγάλη αίθουσα της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας,  ο γενικός Γραμματεύς, ακαδημαϊκός κ. Α. Ορλάνδος, όταν μίλησε γενικά για όλες τις ανασκαφές και τις άλλες συναφείς εργασίες που έγιναν τον περασμένο χρόνο σ΄ ολόκληρη την Ελλάδα, με χρηματοδότηση της Εταιρίας.

Τετάρτη 25 Μαΐου 2011