Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2012

Η ιστορία των ανασκαφών στην Ακαδημία Πλάτωνος


Φώτο: Βασίλης Μακρής

του Γ. Μυρρινούς
§ 1908: Ο αρχαιολόγος κ. Καστρινιώτης έκανε την πρώτη αρχαιολογική έρευνα, για την ανακάλυψη της Ακαδημίας Πλάτωνος στη θέση «Καθήμεια» στην έπαυλη Ε. Μπεκιάρη (πρώην Ι. Βλάχου).
§ 1928 – 1939: Ο Π. Αριστόφρων και η Ακαδημία Αθηνών διεξήγαγαν  αρχαιολογικές έρευνες πρώτα στη θέση Αγ. Γιώργη και στη συνέχεια στο σημερινό αρχαιολογικό πάρκο, με σκοπό την ανακάλυψη της Ακαδημίας του Πλάτωνα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΑΝΑΚΑΛΥΨΑΝ:

§ Την τοποθεσία της Ακαδημίας του Πλάτωνα
§ Την αρχαία οδό της Ακαδημίας – Δημόσιο Σήμα και την βοηθητική αυτής (Αη Γιώργης)
§ Αρχαίο γυμνάσιο – παλαίστρα (ρωμαϊκών χρόνων)
§ Αρχαίο νεκροταφείο της Ακαδημίας (μοναστηρίου – Αστρύφου – Δημοσθένους)
§ Τμήμα αρχαίου υδραγωγείου και λουτρά.
§ Τμήματα από τον περίβολο της Ακαδημίας: την ανατολική πλευρά (Αγ. Τρύφωνας – Αίμωνος) τμηματικά , μήκος 500μ. και την νότια (Αγ. Τρύφωνας) μήκος 20μ.
§ Προϊστορικός Οικισμός , νότια του Αγ. Τρύφωνα.
§ Το Διδασκαλείο ή Γυμνάσιο ή τετράγωνο περιστύλιο, 4ος αι. π.Χ με αρχιτεκτονικά μέλη του 6ου και 5ου αι.π.Χ.

Π. ΑΡΙΣΤΟΦΡΩΝ
§ Έλληνας μηχανικός από την Αίγυπτο . Χορηγός και διευθυντής της αρχαιολογικής έρευνας.
§ Ανακάλυψε την Ακαδημία Πλάτωνος και ο συνοικισμός Αγ. Τρύφωνα ονομάστηκε συνοικισμός Ακ. Πλάτωνος.
§ Με νόμο του κράτους το 1937 η Ακ. Πλάτωνος ονομάστηκε αρχαιολογικός χώρος
§ 1938: προσκάλεσε στον αρχαιολογικό χώρο αντιπροσώπους από ελληνικά και ξένα πανεπιστημιακά ιδρύματα και ακαδημίες με σκοπό να δείξει τα αρχαιολογικά ευρήματα της Ακαδημίας του Πλάτωνα και να ανακοινώσει ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ για μια ΚΟΙΝΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ.

Φ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
1955 – 1963 : Ο αρχαιολόγος Φ. Σταυρόπουλος και η Αρχαιολογική Εταιρία Αθηνών διεξήγαγαν αρχαιολογικές ανασκαφές στην ευρύτερη περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος. Τα αποτελέσματα των αρχαιολογικών ερευνών ήταν:
§ Η οικία του Ακάδημου (2.300 π.Χ)
§ Η Ιερά Οικία των Θυσιών (900 π.Χ)
§ Τμήμα από τον περίβολο της Ακαδημίας , την δυτική πλευρά μήκους 130μ).
§ Τάφοι γεωμετρικών, κλασσικών, ρωμαϊκών χρόνων.
§ Φρεάτια του 4ου αι. π.Χ.
§ Οικία ελληνιστικών χρόνων (οικόπεδο ΒΕΝΕΤΑ)
§ Δεξαμενές Ρωμαϊκών χρόνων (οικόπεδο Μαυρίκη)


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ

§ 1966: Αίμωνος και Τριπόλεως: Η μοναδική  ενεπίγραφη στήλη που δηλώνει την τοποθεσία της Ακαδημίας «ΟΡΟΣ ΤΕΣ ΗΕΚΑΔΕΜΕΙΑΣ» του 6ου αι. π.Χ.
§ 1972: Οδός Πύλου στον Αη Γιώργη : Τμήμα από την αρχαία οδό ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ – ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΗΜΑ και της βοηθητικής  αυτής οδού (σκιρωτή , αμαξωτή).
§ 1979: Πλάτωνος-Βασιλικών-Κρατύλου: Ο τάφος του Λυκούργου. Ο τελευταίος τάφος πριν την είσοδο της Ακαδημίας (κατά τον Παυσανία).
§ 1989: Πλάτωνος 105-107: Τμήμα του περιβόλου της Ακαδημίας (πιθανώς η είσοδος της αρχαίας Ακαδημίας).
§ Τμήμα του περιβόλου της Ακαδημίας. Βόρεια πλευρά (πρώην οικόπεδο νομαρχίας, Αίμωνος και Ευκλείδου).
§ Αρχαιολογικά ευρήματα γεωμετρικών χρόνων (οικόπεδο REDS).

Γ. Μυρρινούς

2 σχόλια: